Volgende bijeenkomst

Veel organisaties zijn op dit moment met van alles en nog wat druk. Nieuwe wettelijke maatregelen, in profit en not for profit zoals het ZZP, besparingen en bezuinigingen, of de effecten van een mogelijke crisis die nu al vooruitsnellen, de druk op de euro en het onzekere van één Europa zorgen ervoor dat organisaties vooral een afwachtende houding aannemen en zuinig zijn met tijd, geld en investeringen. Ook wij als Laergroep bezinnen ons op de nabije toekomst, een volgende werkplaats ergens in 2012, of een mogelijke nieuwe opzet.

De Laergroep blijft uiteraard op zoek naar nieuwe interessante thema’s voor het jaar 2012. Daarbij kunnen bekende inleiders uitgenodigd worden, die een goed verhaal hebben, uitstekend kunnen presenteren en interactief met de betrokkenen kunnen werken.

Dus nieuwe onderwerpen, aansprekende inleiders, of geheel andere ideeën blijven welkom. Ook wij laten ons graag inspireren, naar inhoud, organisatie en vormgeving van onze attractieve werkplaatsbijeenkomsten.


Wij hopen op begrip bij allen die een of meerdere malen de werkplaatsen van de Laergroep hebben bijgewoond.

Site:                www.laergroep.nl
Mail:               transferopl@hetnet.nl
Faxnr.             0541 355766