Video

​De Laergroep presenteert periodiek wisselende video-illustraties: presentaties,

  • waarin leden van de Laergroep zich herkennen,
  • die aansluiten bij het gedachtengoed van de Laergroep,
  • die inspireren en ons leren.

​De thema’s, waarover de videopresentaties gaan, zijn

• Leiderschap
• Missie, visie
• Strategie
• Organisatiecultuur

• Communicatie
• Samenwerken
• Coachen
• Zorgthema's

Onzichtbaar leiderschap

Mathieu Weggeman

Missie, visie – IKEA

Strategie

Ben Tiggelaar, MBA in één dag

Organisatiecultuur, het Rijnlands model

Communicatie

Samenwerken

​Zorgthema: zorgethiek

Andries Baart

​Zorgthema: buurtzorg

Jos de Blok