Transfer Advies, Coaching en Training

Simon Schutte lid van de laergroep met zijn onderneming Transfer Advies, Coaching en Training

Simon Schutte

Transfer Advies, Coaching en Training is een kleinschalig bureau bestaande uit Marjan Detert en Simon Schutte. We werken samen in een netwerk van trainers en coaches die voor opdrachten met hun specifieke ervaring, kennis en kunde worden ingezet. We doen dat vanuit 30 jaar ervaring in de zorg. Die zorg noemen wij liever ondersteuning.

Onze visie is dat mensen meestal veel meer mogelijkheden en kwaliteiten in zich hebben dan ze zelf vermoeden. Dat geldt zowel voor mensen met als zonder beperking. Al onze activiteiten zijn erop gericht die potentiële kwaliteiten vrij te maken zodat medewerkers met meer succes en kwaliteit hun vak kunnen uitoefenen. Zo neemt de kwaliteit van leven van cliënten, die zij ondersteunen, toe.

We heten Transfer, omdat in al onze activiteiten de transfer van het geleerde naar de dagelijkse praktijk een prominente plaats inneemt. De effecten van een training of een coachingstraject moeten zichtbaar worden in het gedrag van medewerkers in de praktijk. Daar werken we, samen met de deelnemers, hard aan.

Begeleide intervisie en individuele coaching

Sinds 2014 ligt onze focus op het coachen van medewerkers uit de zorg en onderwijs, m.n. middle managers, en het begeleiden van intervisie in teams. We ontdekken dat begeleide intervisie met een frequentie van 6 à 8 keer per jaar een blijvende positieve “boost” geeft aan de kwaliteit van zorg/ondersteuning van het team als aan de cohesie en samenwerking. Begeleide intervisie is een machtig middel om teams te laten groeien naar meer zelfstandigheid en zelfregie.

Onze coachinggesprekken vinden plaats op onze locatie in Oldenzaal of, op verzoek, op de locatie van de opdrachtgever. De begeleide intervisie wordt uitgevoerd bij de opdrachtgever. Zo is die beter inpasbaar in het rooster van het team. Begeleide intervisiebijeenkomsten duren 1 ½ tot 2 uur per sessie. 

Het volledige overzicht van onze activiteiten vindt u op onze website.

Boeken

Op deze website leest u ook alle informatie over twee boeken die Simon Schutte samen met Walter van Limpt heeft geschreven:

  • “Coachen van cliënten, vraaggerichte zorg in de praktijk”
  • “Van zorgverlener naar ondersteuner”, op jou komt het aan”.

Transfer Advies, Coaching en Training
Haerstraat 40
7573 AR Oldenzaal
Tel. 0541-352538 og 06-53895649
E-mail: transferopl@hetnet.nl