Studiedag 31: Toezicht anno 2014

Op Vrijdag 21 maart 2014 in Laren (bij Lochem, Gld.) verkenden we het onderwerp Toezicht anno 2014.

Toezicht anno 2014 , een veranderend perspectief…….
Voldoet het Toezicht model nog wel? Zit de Raad van Toezicht  te veel op de stoel van de Bestuurder?  Of is de Toezichthouder alleen een klankbord voor de bestuurder?

Het was een inspirerende bijeenkomst, met als inleiders
Dr. Marc van Ooijen, Marc is in december 2013 gepromoveerd op het onderwerp Toezichtdynamica
Prof. dr. Jan Moen, Hoogleraar Management en Organisatie in de Gezondheidszorg

De laatste jaren zijn we regelmatig opgeschrikt door een schandaal bij een ziekenhuis, een onderwijsinstelling of een woningcorporatie. Vaak wordt dan de vraag gesteld wat de Raad van Toezicht heeft gedaan om dit schandaal te voorkomen.  Op welke wijze geven Raden van Toezicht in de praktijk van alledag  invulling aan hun functie ?  Hoe houden  ze toezicht ? Hoe is de relatie met de bestuurder?  Op welke manier wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd ? Is de Raad van Toezicht wel competent?  Hoe ziet het profiel eruit van een goed functionerende Raad van Toezicht? En wat te denken van de bestuurders: Wat zijn de kenmerken van falende of succesvolle bestuurders ?

Een ding is volstrekt duidelijk, toezicht is mensenwerk en daarom heeft deze problematiek alles te maken met het gedragsrepertoire van de betrokkenen. Op deze dag willen we het toezichtmodel samen met u onder de loupe nemen en gaan we op zoek gaan naar aanknopingspunten voor verbetering.