Historie

De Laergroep is eind negentiger jaren ontstaan. Verschillende leden kenden elkaar vanuit opleiding, werk, nascholingscursussen of persoonlijk. Ieder lid was voor zichzelf bezig, zelfstandig, ieder  had een eigen opleidings-, organisatie-advies-, interim- of coachingsbureau. Sommige leden combineerden verschillende werkzaamheden.

Toen in 1999 een van de leden betrokken werd bij een grote zorginstelling in het noorden van het land ontstond de noodzaak om de aangeboden complexe en uitgebreide opdracht in gezamenlijkheid aan te pakken en uit te voeren.

Op basis van deskundigheid, ervaring, verscheidenheid en achtergrond werden de adviseurs benaderd met de vraag deel te nemen aan de adviseursgroep, met als enige voorwaarde: één keer per vier weken een avond beschikbaar houden voor collegiale consultatie en informatie-uitwisseling, zodat blijvend maatwerk geleverd kon worden.

De samenstelling van de groep van adviseurs spoorde met de verschillende interventies die ingezet zouden worden:

  • advisering van bestuurder, managementteam en managers
  • coaching van managers en leidinggevenden
  • studiedagen voor managers en leidinggevenden
  • intervisie voor alle betrokkenen
  • onderzoek en advisering m.b.t. tijdsbesteding in de organisatie

Het grootschalige project en het samen vormgeven van de ondersteuning van deze organisatie leidde er toe dat de uiteindelijke Laergroep ontstond: het smaakte naar meer, ook nadat de opdracht tot een goed einde was gebracht. En omdat we vaak in Laren bij elkaar kwamen was het niet moeilijk meer om een naam te verzinnen…