Chris Bisschop Consultancy

Eigenaar Chris Bisschop Consultancy

Chris Bisschop

Chris Bisschop Consultancy® adviseert en ondersteunt sinds 1982 organisaties bij veranderingsprocessen, in het bijzonder bij het implementeren van innovaties en het doorvoeren van verbeteringen.
Veel projecten liggen op het gebied van de organisatiecultuur en de kwaliteit van de mens in de organisatie.
Chris ondersteunt directie, management en leidinggevenden, zodat zij zelf in staat zijn de veranderingen planmatig te organiseren, beheerst in te voeren en op termijn op peil te houden.
Werkzaamheden
Chris Bisschop heeft zich als organisatie-adviseur in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een generalist en is beschikbaar/bereid voor de volgende werkzaamheden:

  • Interim-management, gericht op veranderingen/innovatie of overbrugging naar een nieuwe situatie;
  • interim assistentie of projectleider/adviseur, gericht op ontwikkeling of implementatie van organisatiekeuzes;
  • onderzoek en advisering, gericht op organisatievraagstukken, zoals reorganisatie, fusie, integratie van organisatieonderdelen, conflicten, samenwerking, communicatie, teamfunctioneren, cultuur e.d.
  • trainingen en workshops, gericht op organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling, zoals veranderingsprocessen, visie, missie, leidinggeven, projectmatig of planmatig werken, stress- en time management, overlegvormen, samenwerken, coaching, persoonlijke effectiviteit e.d.
  • coaching, gericht op loopbaan-, of functioneringsvragen, relatieproblematiek in de werksetting, ziekteverzuim en reïntegratie, persoonlijk welbevinden, o.a. met behulp van: de zelfconfrontatiemethode (ZKM® ), het Enneagram en Teamrolmanagement (TRM).

 

Ook voor andere organisatievraagstukken dan hierboven genoemd, waarbij u denkt op een of andere manier gebruik te kunnen maken van de expertise van het organisatie-adviesbureau Chris Bisschop Consultancy kunt u vrijblijvend bellen voor een oriënterend gesprek. Of kijk eerst eens op zijn website: www.cbcmalden.nl