31: Toezicht anno 2014, een veranderend perspectief……

Voldoet het huidige Toezichtmodel nog wel ? Heeft de Raad van Toezicht te veel afstand of zit ze juist te veel op de stoel van de bestuurder ? Is de Toezichthouder alleen een klankbord voor de bestuurder ? Hoe organiseer je het toezicht ? Deze vragen komen aan de orde tijdens een inspirerende bijeenkomst over Toezicht anno 2014 met als inleiders

Dr. Marc van Ooijen, Marc is in december 2013 gepromoveerd op het onderwerp Toezichtdynamica
Prof. dr. Jan Moen, Hoogleraar Management en Organisatie in de Gezondheidszorg 

De laatste jaren worden we regelmatig opgeschrikt door een financieel schandaal of debacle bij een ziekenhuis, een onderwijsinstelling of een woningcorporatie. Vaak wordt dan de vraag gesteld wat de Raad van Toezicht heeft gedaan of had kunnen doen om dit te voorkomen. Op welke wijze geven Raden van Toezicht in de praktijk van alledag invulling aan hun functie ? Hoe houden ze toezicht ? Hoe is de relatie met de bestuurder ? Op welke manier en in welke mate wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd ? Is de Raad van Toezicht wel competent ? Hoe ziet het profiel eruit van een goede Raad van Toezicht ? En wat te denken van de bestuurders: wat zijn de kenmerken van falende of succesvolle bestuurders ?

Een ding is volstrekt duidelijk: toezicht houden is mensenwerk en daarom heeft deze problematiek alles te maken met het gedragsrepertoire van de betrokkenen. Op deze inspiratiedag willen we het toezichtmodel samen met u onder de loupe nemen en gaan we op zoek gaan naar aanknopingspunten voor verbetering en naar Toezicht anno 2014.

Over Dr. Marc van Ooijen
Marc van Ooijen heeft jarenlange ervaring opgebouwd in diverse functies in de zorgsector en is bestuurder van een middelgrote zorginstelling. Zijn kennis en ervaring heeft Marc in december 2013 een extra accent gegeven door te promoveren op het onderwerp Toezichtdynamica. Daarvoor heeft Marc een exploratief kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van Raden van Toezicht in de gezondheidszorg.

Over Prof. dr. Jan Moen 
Jan Moen is hoogleraar Management en Organisatie in de gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg/Tranzo departement. Daar is hij programmaleider van het ‘Stolte Invitational Programme’.

Op professioneel vlak werkt hij met collega hoogleraar Aad de Roo nauw samen met de Rotterdamse collega Pauline Meurs. Zijn onderzoek richt zich op leiderschap, in het bijzonder op het functioneren en disfunctioneren van bestuurders en managers in de gezondheidszorg. Daarnaast is hij meer dan 25 jaar parttime als organisatieadviseur werkzaam.

Klik hier om een reactie hieronder te laten

Laat een reactie achter: