30: Cees van Stiphout, Kees van Anken en Hans Becker

Werkplaatsbijeenkomst van de Laergroep

 


Aandacht als leidend thema in de zorg

Een inspirerende bijeenkomst, met als inleiders
* Cees van Stiphout (pionier in zorgvernieuwing)
* Kees van Anken (bestuurder Zienn) en
* en dr. Hans Becker (ambassadeur van Humanitas)

Vrijdag 4 november 2011 in Laren (bij Lochem, Gld.)

De ver doorgevoerde efficiency, denken in financiële termen als resultaat, de afrekencultuur en de zin ”ik moet hier nou eenmaal aan voldoen”, staan ver weg van waar het in de zorg om gaat. Namelijk het aansluiten bij en bekommeren om de ander zonder het belang van de organisatie uit het oog te verliezen.

Op 24 juni 2011 tijdens de 29e werkplaatsbijeenkomst, hebben Carlo Leget (Universitair Hoofddocent Zorgethiek aan de Universiteit van Tilburg) en Jan den Bakker (projectleider “ Lief Ziekenhuis” in Tilburg) aan de hand van een cultuurhistorische verkenning met de deelnemers gekeken naar de ontwikkelingen binnen de zorg. Uitgangspunt was de vraag: “op welke wijze kunnen zorgethiek en presentie er aan bijdragen om de relatie met de patiënt/cliënt weer werkelijk centraal te krijgen”? En dat bij een gelijkblijvend of krimpend budget…

Het project ‘het liefste ziekenhuis’ is een mooi voorbeeld hoe in de huidige tijdgeest van afrekenen er een beweging ontstaat die waardigheid en wederkerigheid weer tot fundament van de zorg wil maken. Dit alles gebaseerd op de presentietheorie van Prof. Dr. Andries Baart. (zie het bijgaand verslag van deze bijeenkomst).

Op 4 november 2011 vindt de 30e werkplaatsbijeenkomst plaats. Cees van Stiphout, Kees van Anken en Hans Becker zullen vanuit de praktijk toelichten hoe zij er in slagen de relatie met de ander als vertrekpunt te nemen voor goede zorg. Welke worsteling zij en hun organisatie ervaren bij de vertaling van de “vermenselijking” van de zorg naar de dagelijkse praktijk. En hoe ze daarbij geconfronteerd worden met het spanningsveld autonomie van de cliënt versus beschermwaardigheid en begrenzing.
Naast de presentaties van de drie inleiders zullen er dialogen zijn met de inleiders en de overige deelnemers. Knelpunten, valkuilen en succesfactoren bij het vermenselijken van de zorg, ondanks een krimpend budget, krijgen in deze werkplaats volop aandacht.

Op de websites www.presentie.nl en www.zorgethiek.nu vindt u meer informatie.

Over Cees van Stiphout
Cees van Stiphout is opgeleid tot docent Omgangskunde/Godsdienst maar heeft zijn kwaliteiten en ervaring vooral liggen in het opzetten van nieuwe kleinschalige projecten. Bv. de biologische zorgboerderij met leer-werk-zorgtrajecten voor verschillende doelgroepen, waaronder (ex)verslavingscliënten, verstandelijk gehandicapten, (ex)psychiatrische cliënten, mensen met burn-out verschijnselen, allen mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Cees van Stiphout is ook werkzaam geweest in de ouderenzorg als teammanager van de afdeling psychogeriatrie dementie.
Een recent nieuw project is een biologische bakkerij met een winkel en lunchcafé met 20 á 25 leerwerktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij economische belangen worden gecombineerd met sociale belangen.

 

Over Kees van Anken
Kees van Anken is de gedreven bestuurder/directeur van Zienn, een organisatie die maatschappelijke opvang en ondersteuning biedt in de drie noordelijke provincies. Hieronder valt o.a. ambulante woonondersteuning, beschermde woonvormen, de opvang van daklozen en een gebruikersruimte voor ernstig verslaafden. Zienn werkt nauw samen met andere organisaties, die op het gebied van verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en huisvesting werkzaam zijn. Als vernieuwende bestuurder heeft hij zich laten inspireren door Andries Baart, de grondlegger van de presentiebenadering en heeft bij hem een aantal masterclasses gevolgd. In de praktijk tracht Kees van Anken vorm en invulling te geven aan de ‘presente’ bestuurder, een absolute voorwaarde voor een ‘presente’ organisatie waarin ‘presentiebeoefenaren’ werkzaam zijn.

 

Over dr. Hans Becker
Hans Becker was van 1992 tot 2010 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Humanitas, die hij uitbouwde tot een grote, toonaangevende zorgorganisatie in Nederland. Naast een geheel nieuw zorgmodel waren zijn innovaties de levensloopbestendige complexen, een vijftiental seniorenrestaurants en een vijftal herinneringsmusea. Zijn zorgmodel is niet zorg, maar geluksgericht met levensloopbestendige woningen en een culturele sturing.  Culturele sturing kent als kernwaarden: eigen regie, eigen activiteit, extended family en ja-cultuur.

Tegenwoordig is Hans Becker ambassadeur van Stichting Humanitas en legt zich toe op het verdiepen en het uitdragen van het gedachtengoed èn het realiseren van nog een aantal herinneringsmusea. Hij publiceerde o.a. op het gebied van geschiedenis van het economisch denken en op het gebied van humanisering in de zorg.

 

Over Jan de Heer en Koen Kestens
Jan de Heer en Koen Kestens hebben zich sterk laten inspireren door hun opleiding Ethiek in de gezondheidszorg aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Jan heeft een brede achtergrond en is o.a. huisarts, verslavingsarts en docent huisartsenopleiding. Koen levert vanuit zijn eigen bedrijf Contexte, Training Advisering en Coaching, ondersteuning bij vraagstukken rondom communicatie, bejegening en omgaan met stress in zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Deze werkplaats is in nauwe samenwerking met Jan de Heer en Koen Kerstens opgezet. Vorm en inhoud zijn aanvullend op alle andere symposia, workshops en congressen in de zorgsector.

 

Over de Laergroep
De Laergroep is een samenwerkingsverband van vier onafhankelijke organisatieadviseurs en trainers. Leden van De Laergroep vinden het van groot belang om zichzelf regelmatig in nieuwe leersituaties te begeven om kennis en ervaring van daaruit mee te nemen in hun werk.

 

Een van die leersituaties zijn de werkplaatsbijeenkomsten. In de afgelopen 10 jaar heeft De Laergroep 29 werkplaatsbijeenkomsten georganiseerd volgens de bij u bekende kleinschalige formule: samen werken, samen denken op een intensieve, confronterende en deels informele manier. Verdere kenmerken zijn een gemêleerde groep, kleinschaligheid en huiselijkheid.Voor de werkplaatsbijeenkomsten nodigt De Laergroep inspirerende en confronterende inleiders uit die landelijke bekendheid genieten.

Klik hier om een reactie hieronder te laten

Laat een reactie achter: