29: Jan den Bakker & Carlo LegetWerkplaatsbijeenkomst van de Laergroep

Dilemma’s in de zorg

-Een inspirerende bijeenkomst, met als inleiders Jan den Bakker (projectleider Lief Ziekenhuis) en Carlo Leget (Universiteit van Tilburg)
Vrijdag 24 juni 2011 in Laren (bij Lochem, Gld.)
 

  • De 29e werkplaats zal de ontwikkeling in de (gezondheids-) zorg vooral in cultuurhistorisch perspectief plaatsen, gevoed door thema’s uit de zorgethiek en de presentietheorie. Inventariseren en analyseren is daarbij het doel.
  • De 30e werkplaats, begin november, sluit hier naadloos op aan. De uitkomsten van de 29e vormen de input van de 30e werkplaats, waarbij het vooral gaat om het thema ‘vermenselijken van de zorg’.

Samen met u wil de Laergroep zoeken naar nieuwe wegen die meer recht doen aan fundamentele begrippen als aandacht, waardigheid, contact, zorgzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Geïllustreerd door een aantal succesvolle innovatieve praktijkverhalen, gaan wij op zoek naar projecten of kleinere concrete interventies die passen in uw organisatie. Ontwikkelen is dan het doel.

In het laatste decennium is in de zorgsector en de hulpverlening de nadruk té sterk komen te liggen op techniek, efficiëntie, transparantie en het productdenken. De urgentie van implementatie van deze ontwikkelingen verontrust ons. De mensen waarvoor de zorg bedoeld is en de mensen in de onmiddellijke nabijheid worden daarbij te vaak vergeten of krijgen niet voldoende aandacht die zij als mens nodig hebben.

In het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg is een tegendraadse beweging op gang gebracht onder het motto menslievende zorg. Terug naar waar het allemaal omgaat: de cliënt, patiënt, de klant en dat betekent dat het primaire proces daadwerkelijk centraal wordt gesteld. Het gaat over specialisten, verpleegkundigen, vrijwilligers en andere zorgverleners die echt contact willen hebben met de patiënt. De patiënt of cliënt verdient deze oprechte aandacht. Het streven is het ‘liefste ziekenhuis’ van Nederland te worden.

Klik hier om een reactie hieronder te laten

Laat een reactie achter: