22: Kees KouwenhovenWerkplaatsbijeenkomst van de Laergroep


De Zeven bronnen van arbeidsvreugde

Met Kees Kouwenhoven, bekend van zijn
publicaties over arbeidsvreugde.

vrijdag 22 maart 2006 in Laren (Gld.)

Arbeidsvreugde is een aanjager voor goed presteren. Tegelijkertijd is goed presteren weer een bron van arbeidsvreugde. Blijft de vraag hoe je deze wisselwerking voor een organisatie, een team of een individu op gang brengt en houdt.
Hierover heeft Kees Kouwenhoven met meer dan duizend mensen gesproken. Hij heeft onder meer gevraagd: ‘Wat ervaart u als vreugdevol in uw werk?’ De antwoorden op deze vraag laten een duidelijk patroon zien. Dit patroon heeft hij verwoord in zijn model “De zeven bronnen van arbeidsvreugde”. Het biedt veel praktische handvatten voor werken met plezier en goed presteren. Leidinggevenden passen de elementen van het model toe bij het verlagen van (ziekte) verzuim, soepeler laten verlopen van reorganisaties, intensiveren van performance management en voor teambuilding. Medewerkers benutten de zeven bronnen bij het opstellen van hun POP, hun functioneringsgesprekken of competentie-ontwikkeling. P&O-afdelingen verrijken hun personeelsinstrumenten er mee en verdiepen hun rol als ‘employee champion’ en ‘change agent’.
Kees zal deze dag vooral aandacht schenken aan hoe u meer arbeidsvreugde voor zowel uzelf als voor uw team en uw organisatie kunt bereiken. Hoe u veranderingsprocessen soepeler kunt laten verlopen en op welke wijze uw leiderschapskwaliteiten beter tot uitdrukking kunnen komen. Waarom u misschien de onderzoeken naar medewerkerstevredenheid de deur uit moet doen. Hoe u uw persoonlijke toolbox kunt aanvullen met instrumenten die leuk zijn om te doen, maar ook praktisch en effectief zijn. Op uw werk kunt u met deze bronnen van arbeidsvreugde bouwen aan betere prestaties en meer arbeidsvreugde zowel voor uzelf, als voor uw team als voor uw organisatie.
Er vindt een intensieve uitwisseling van ervaringen, theorieën en inzichten plaats en er is ruimte voor uw vragen het bespreken van dilemma’s.

Klik hier om een reactie hieronder te laten

Laat een reactie achter: