21: Prof. dr. René ten Bos


 


Werkplaatsbijeenkomst van de Laergroep


Leiderschap, ondernemerschap en strategie


Prof. Dr. René ten Bos,
hoogleraar filosofie en organisatietheorie aan de Radbouduniversiteit Nijmegen.

Vrijdag 18 november 2005

René ten Bos gaat op deze dag in op de complexe relaties tussen leiderschap, ondernemerschap en strategie.

Wat betekent het dat in veel organisaties strategie niet langer uitsluitend met planning wordt geassocieerd, maar vooral ook met leiderschap en ondernemerschap? Waar komt de fascinatie voor leiders en ondernemers vandaan? En waarom wordt zo vaak gedacht dat deze mensen de oplossing voor alle organisatorische moeilijkheden kunnen bieden?
Ten Bos zal laten zien dat het hier om dimensies van organiseren gaat die de gewone bedrijfs- en advieskunde overstijgen. Nodig zijn vooral historische, politicologische, economische en criminologische duidingen van leiderschap en ondernemerschap. Dat roept vanzelfsprekend vragen op over de organiseerbaarheid van beide: je kunt uiteindelijk niemand tot leider of ondernemer benoemen. Ontwerpkunsten schieten hier hopeloos tekort. Dat elementaire gegeven wordt vaak over het hoofd gezien in de discussie, maar zou juist hier niet een subtiele vingerwijzing kunnen liggen die een beter begrip mogelijk maakt?
Anders gezegd, als strategie ook over leiderschap en ondernemerschap moet gaan, in hoeverre gaat strategie dan nog over zaken die te organiseren zijn?

Klik hier om een reactie hieronder te laten

Laat een reactie achter: