19: Prof. dr. Joseph W.M. Kessels

 

Werkplaatsbijeenkomst van de Laergroep

 
De werkomgeving
als bron van leren

 

Met Prof. dr. Joseph W.M. Kessels

Vrijdag 1 april 2005

Als het waar is dat we toegroeien naar een kenniseconomie, dan zal het voor de deelnemers daaraan steeds belangrijker worden om het vermogen te ontwikkelen om voortdurend te werken aan stapsgewijze verbeteringen en radicale innovaties. Dit veronderstelt een werkomgeving die veel lijkt op een lerende organisatie. Het lijkt alsof dat begrip uit het begin van de jaren ‘90 nu pas een duidelijke betekenis gaat krijgen: het werken gaat steeds meer lijken op leren; de werkomgeving krijgt steeds meer kenmerken van een krachtige leeromgeving.
Dat roept echter ook vragen op?

  • Heeft dit implicaties voor de manier waarop we het werk inrichten en leiding geven aan kenniswerk?
  • Wat valt er aan het leren van medewerkers te managen?
  • Misschien moeten we wel op zoek naar de kenmerken van het leerplan van een organisatie: een corporate curriculum?
  • En onderscheiden slimme organisaties zich van domme door de kwaliteit van hun leerplan?
  • Hoe worden we aantrekkelijk voor slimme medewerkers?
  • Bestaat er zoiets als een wederzijdse aantrekkelijkheid tussen medewerkers en organisatie, medewerkers en leidinggevenden, en medewerkers onderling?
  • Lukt het om ruimte te bieden voor een individuele passie, omdat we weten dat dat een noodzakelijke voorwaarde is voor uitzonderlijke prestaties of staat de centrale strategie en de behoefte aan sturing en controle een dergelijke dynamiek in de weg?
  • Als je kennis moeilijk kunt managen, wat is dan een alternatief: het verleiden tot kennisproductiviteit?

Tijdens de werkplaats zullen we bovenstaande vragen verkennen en een analyse maken van de leerfuncties die de bouwstenen vormen van een corporate curriculum. Tevens zullen we de consequenties verkennen die een dergelijke analyse heeft voor het gedrag van managers.