18: Rita van der Weck- Capitein


 Werkplaatsbijeenkomst van de Laergroep


Toegang tot een bron van succes’

Met Rita van der Weck- Capitein, bekend van Enneagram en NLP. Ze schreef diverse boeken en ontwikkelde -spelen over het Enneagram.

Vrijdag 26 november 2004, Laren (Gld.)

Het Enneagram is een eeuwenoud model dat negen persoonlijkheidstypen en hun onderlinge interacties beschrijft. Elk type heeft zijn eigen strategie die succes geeft, maar die ook belemmeringen met zich meebrengt.
De typen verschillen in kwaliteiten, in wat ze nastreven, in waar ze hun aandacht op richten, in wat ze vermijden, in wat ze in zichzelf willen ontwikkelen.

Het Enneagram belicht alle kanten van een type, ook de kanten die wij niet zo graag onder ogen zien.
De kracht van het Enneagram ligt in groeiend zelfinzicht en inzicht in het karakter van mens en organisatie. Resultaat is dat we beter gebruik kunnen maken van onze kwaliteiten en talenten. Bovendien kunnen we dankzij het Enneagram effectiever en succesvoller met anderen omgaan door in te spelen op hun type.

Het enneagram is:

  • een dynamisch ontwikkelingsmodel, dat de negen basistypen van de menselijke natuur en hun onderlinge interactie beschrijft;
  • een instrument dat laat zien welk ingenieus patroon we steeds opnieuw hanteren;
  • een middel om dit patroon te herkennen: doen, denken en voelen;
  • een hulpmiddel om je groeimogelijkheden in het dagelijkse leven (privé en in je werk) te ontdekken;

Ieder mens voelt zich thuis bij een van de typen en wordt gedreven door een bepaalde basismotivatie. Deze studie- en inspiratiedag kan een vertrekpunt zijn in de zoektocht naar uw meest dominante enneagramtype.

Met elkaar brengen wij het Eneagram tot leven. U maakt kennis met de negen typen aan de hand van een vragenlijst, een heldere inleiding, in gesprekken met inleider en deelnemers en in diverse spelvormen.
Aan het eind van de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkelingstips.