16: Prof. dr. ir. Pierre van AmelsvoortWerkplaatsbijeenkomst van de Laergroep


‘Beweging brengen in organisaties’


Met Prof. dr. ir. Pierre van Amelsvoort,
bekend van de sociotechnische benadering en zelfsturende teams en auteur van het boek ‘Organisatievernieuwing: programmeren,
regisseren en realiseren’

Vrijdag 12 maart 2004 van 9.30 tot 16.30 uur

Het vernieuwen van organisaties is een thema dat volop in de belangstelling staat. Starre bureaucratische organisaties worden geleidelijk omgebouwd in slagvaardige organisaties, ‘die gebaseerd zijn op de menselijke maat’.  Succesvol veranderen van organisaties is echter geen eenvoudige zaak, zeker niet als het gaat om gelijktijdige verandering van de structuur, systemen, mensen en cultuur.

In deze werkplaatsbijeenkomst wordt ingegaan op het ontwikkelen van veranderprogramma’s. Veranderen begint met de vraag waarom en wat te veranderen. In dit kader wordt tijdens de workshop een model gepresenteerd van een viertal ideaaltypische organisatievormen, die vanuit verschillende gezichtspunten wordt besproken: structuur, systemen, mensen en cultuur. Met behulp van dit model kunnen de deelnemers een eigen kloofanalyse maken.

Als er zicht is op de kloof kan gekeken worden naar het veranderprogramma. Er wordt in de workshop een fasering van een veranderingsproces gepresenteerd, waarbij naast de activiteiten ingegaan wordt op kritische aandachtspunten. Er zijn daarbij keuzes te maken in het soort programma, dat kan variëren van sterk top down blauwdruk denken tot een participatieve benadering met een grote mate van betrokkenheid van de medewerkers. Ook wordt er ingegaan op cultuur (wat is dat, hoe ontstaat cultuur) en cultuurbeïnvloeding, welke interventies kunnen gedaan worden voor directe en indirecte cultuurbeïnvloeding.