14: Prof. dr. Walter R.J.Baets


Werkplaatsbijeenkomst van de Laergroep


“Wie orde zaait zal chaos oogsten”

Een vertoog over de lerende mens met Prof.Dr.Walter R.J.Baets

Dit jaar op vrijdag 23 mei 2003

Prof. Dr. Walter Baets bezet de leerstoel voor Informatie en Communicatie Technologie aan de Universiteit Nijenrode.

In zijn boek “Wie orde zaait zal chaos oogsten” bepleit Walter Baets een nieuwe manier van kijken naar de wereld en naar menselijke systemen,of het nu gaat om bedrijven of om de (westerse samenleving) als geheel. Aan de hand van zeer diverse voorbeelden laat hij zien hoe onze kijk op de wereld gekleurd is door onze rationele, mechanistische en sterk op controle gerichte cultuur. Baets’ alternatief is geen vlucht in postmoderne isoterie.

Hij schetst de contouren van een nieuw paradigma, waarin de nadruk ligt op echt leren.

Baets nodigt ons uit de gebaande paden te verlaten en de wereld vanuit een nieuw perspectief tegemoet te treden. De inhoud van dit boek vormt de rode draad van deze Landelijke Studie – en Inspiratiedag.