13: Prof. drs. Wessel Ganzevoort


Werkplaatsbijeenkomst van de Laergroep


“Organiseren van de Essentie”

met Prof. drs. Wessel Ganzevoort

Vrijdag 22 november 2002

 
Organisaties zijn net mensen en ze bestaan uit mensen. Dat is geen ideologisch uitgangspunt maar een paradigmatisch vertrekpunt. Het gaat er niet om dat mensen ook belangrijk zijn of waarde hebben, maar dat ze de organisatie zijn. Als dat zo is, leven organisaties en kunnen ze leren. Dat is een andere manier van kijken dan wanneer we organisaties beschouwen als apparaten die we moeten herontwerpen en stroomlijnen. Toch is de industriële, mechanistische manier van kijken nog steeds dominant aanwezig. Dat industriële paradigma blijft overigens geldig. Het is de kunst de beide paradigma’s te verzoenen.

Als we de organisatie vanuit het paradigma van leven en leren willen begrijpen zullen we moeten snappen hoe individuele mensen zich ontwikkelen en hun essentie realiseren. Dan komen vragen boven als “wat is identiteit of authenticiteit, hoe wordt die vervormd, hebben mensen doelstellingen of drijfveren?” Behalve het individuele leren, hebben organisaties ook collectieve fenomenen. Ze moeten hun toekomst en omgeving creëren en ze moeten zich ook doelbewust organiseren. Om dat proces op gang te brengen is een goede dialoog-agenda nodig waarin elementen als bestemming, processen, waarden, partners en dergelijke voorkomen.

Verschillende paradigma’s vragen ook verschillende manieren van omgaan met verandering. Er is verandering van het type A naar B en er zijn veranderingen van “A naar ergens”. Het lastige is dat veranderingen die de essentie van de organisatie raken meestal van A naar ergens gaan.