12: drs. Peter Camp


Jaarlijkse Landelijke Studie- en inspiratiedag van de Laergroep
 

PROJECTMANAGEMENT,
Creativiteit in Projectsturing

 
met drs. Peter Camp, trainer, docent en auteur

vrijdag 21 juni 2002

Iedere leidinggevende werkt voortdurend aan of met projecten: kortlopende en langlopende projecten met een gesloten of een open einde, eenvoudig, maar soms ook complex. Iedere taak van omvang kan als een project beschreven worden. Projectmanagement is niet alleen voor specifieke projectleiders, projectmanagers en proceseigenaren maar ook steeds meer een onderwerp voor lijnmanagers.
Leidinggevenden en projectmanagers staan beiden voor een moeilijke taak: zij moeten complexe veranderingsprocessen sturen, vaak in een instabiele omgeving en onder hoge druk. Belangrijk is dat ze planmatig te werk gaan: de ‘harde’ aspecten van het project. Tegelijkertijd moeten ze ook flexibel inspelen op de menselijke, ‘zachte’ aspecten van veranderingsprocessen. Projecten zijn eigenlijk complexe puzzels waarvan de puzzelstukjes bij elkaar gehouden moeten worden.
Aan de orde komen:
• Blinde vlekken, accenten en persoonlijke voorkeuren
De projectpuzzel, creatief puzzelen, ervaringen met projecten, inventarisatie van praktijksituaties.

• Hoe kun je de harde en zachte kanten van projecten integreren?
De projectmatrix, de matrixmethode, modellen, methoden en literatuur over projectmanagement. Het project technisch beschrijven; oog hebben voor belangen en aandacht besteden aan de cultuur. Prioriteiten stellen en taken verdelen.

• Voor het eerst een project leiden
Het project beschrijven en een (psychologisch) contract afsluiten.

• Inspelen op plotselinge veranderingen
Projecten analyseren: problemen, samenhangen en oplossingen.

• Samen een project opzetten en de voortgang evalueren
Bij ons in het project is het zo… Het project en de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie.

• De projectresultaten presenteren
Zakelijk, persoonlijk en interactief presenteren. Accelerative learning , de zeven leerstijlen van Howard Gardner als inspiratiebron voor dynamisch presenteren.
Peter Camp laat u zien en ervaren hoe u op een dynamische, creatieve en interactieve manier de verschillende aspecten van het managen van projecten kunt integreren.