11: Ans Tros en Monique Bolung


Werkplaatsbijeenkomst van de Laergroep

”Spelen met de ongeschreven regels van een team”

 
Door Ans Tros en Monique Bolung

Vrijdag 8 februari 2002


Teams kunnen zinderen
van positieve energie, plezier en creativiteit en ook broedplaatsen zijn van verzet en negativiteit. We onderzoeken en ervaren deze dag de factoren die bepalen in welke richting een team zich gaat ontwikkelen en de rol die de leider/teamcoach daarin vervult. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

 • Wat bepaalt nu de chemie in een team?
 • Hoe kun je daar als adviseur of manager en/of leidinggevende invloed op uitoefenen?
 • En waarom verandert er niets als de ‘’grootste onruststoker”
  is vertrokken?
 • Hoe ontdek en beïnvloed je de ongeschreven regels in een team?
 • Wat is de waarde van het systeemdenken?
 • Wat is de rol van een coach in een team?
 • Welke valkuilen kan je tegenkomen als teamcoach?
 • Kan resultaten behalen, plezier en leren samengaan?
 • Welke psychologische mechanismen spelen hierbij een rol?
 • Wat is destructiviteit en schaduwgedrag in teams?
 • Hoe kunnen teamcompetenties worden ontwikkeld?

In deze studie- en inspiratiedag willen wij mensen meenemen in het leren waarnemen  en benoemen van  interactie- en gedragspatronen in teams aan de hand van het systeemdenken. Gedragsverandering en leerprocessen beginnen bij het waarnemen en de bewustwording dat de dingen ‘gaan zoals ze gaan’.  Het bespreekbaar maken van de aanwezige situatie (het hier-en- nu) is een eerste stap.

We gaan aan het werk met oefeningen, eigen casuïstiek en korte stukken theorie die we meteen in de praktijk gaan toepassen.