09: Rob Fijlstra en Harry Wullings


Werkplaatsbijeenkomst van de Laergroep

“Nooit meer sjoemelen”

Met Rob Fijlstra en Harry Wullings, organisatie-adviseurs en auteurs van ‘No-nonsens met een hart, over bezieling, leiderschap en cultuurmanagement’ en’Ondernemen met gevoel’.

Maandag 1 oktober 2OO1

Juist nu de buitenwereld zo snel verandert, is het belangrijk de binnenwereld (de psychologische en organisatorische realiteit) hierop goed in te stellen. Want anders draait niet alleen de organisatie dol, maar ook de persoon die krampachtig probeert het tempo van de omgeving over te nemen. De oplossing schuilt derhalve niet in’meer-van-hetzelfde-processen’.

Het gaat om het vinden van een nieuw perspectief en het ontstijgen van de traditionele tegenstellingen tussen gevoel en verstand, persoon en rol en privé en werk. Hoe kunnen we wat gescheiden is geraakt weer bij elkaar brengen en niet alleen succesvol zijn, maar ook ergens voor staan? Het gaat hierbij om principiële keuzen tussen manipuleren en confronteren, tussen schijnheiligheid en waarachtigheid, tussen succes en geluk. De opdracht is om keer op keer de juiste keuze te maken. Hierbij zijn twee dimensies van belang: emotionele intelligentie en zelfsturing.

Emotionele vaardigheden (EQ) zijn voor succes minstens zo belangrijk als rationele kwaliteiten (lO). EQ bepaalt de persoonlijke invloed; los van strepen op de mouw. EQ is nodig om processen te begrijpen en om productief te zijn bij samenwerking. EQ geeft lQ de ruimte.

Zelfsturing, het vermogen om zelf de koers uit te zetten, is een belangrijke bron voor zelfverwerkelijking. Volwassen mensen hebben het aangeboren vermogen om zelf te bepalen welke weg ze willen gaan en hoe zij zich willen verhouden tot hun omgeving.

Hierbij zijn de centrale begrippen ‘verantwoordelijkheid nemen’ en willen worden ‘wie je bedoeld bent te zijn’. De combinatie van zelfsturing en emotionele intelligentie leidt tot het diepe verlangen om ‘nooit meer te sjoemelen’.

Klik hier om een reactie hieronder te laten

Laat een reactie achter: