06: Prof. dr. M.M. Otto


Werkplaatsbijeenkomst van de Laergroep


“Kijken denken doen”

Manoeuvreren met weerbarstigheid met Prof. dr. M.M. Otto, senior organisatieadviseur en mede-auteur van o.a. het boek “Kijken denken doen”.

Woensdag 13 december 2000

Het bewerkstelligen van veranderingen in organisaties is geen eenvoudige zaak. Organisaties zijn weerbarstig en complex.

Over organisatieverandering wordt veel geschreven. Veel publicaties zijn echter zo theoretisch dat aansluiting bij de praktijk ver te zoeken is. M.M.Otto en A.C.J. de Leeuw zijn er in geslaagd om een zeer toegankelijk boek over het proces van organisatieverandering te schrijven. In dit boek worden doordachte ervaringen uit de adviespraktijk verbonden met bruikbare theorie. Dit boek was voor ons aanleiding om Prof. Otto uit te nodigen voor een studie-en inspiratiedag van de Laergroep.

We hebben hem gevraagd een praktische studiedag voor ons te verzorgen. Na een “stevige” inleiding zullen we door de heer Otto ingebrachte casuïstiek met elkaar bespreken…

Klik hier om een reactie hieronder te laten

Laat een reactie achter: