05: Rob Leliveld en/of Maurits Jan Vink


 

Werkplaatsbijeenkomsten van de Laergroep


“Zelfsturende teams,
Haarlemmer olie?”

 
Met Rob Leliveld en/of Maurits Jan Vink, organisatieadviseurs, trainers en auteurs van o.a. het boek “Succesvol invoeren van zelfsturende teams”.

Vrijdag 6 oktober 2000

Zelfsturende teams zijn geen Haarlemmer olie voor alle problemen. Leliveld en Vink werken vanuit de overtuiging dat het succes van een organisatie staat of valt met het succes van de samenwerking. Teamwerk vormt een goede basis voor die samenwerking als de invoering tenminste consequent en stapsgewijs wordt aangepakt. Hier gaat het in de praktijk vaak mis. Als het consequent en stapsgewijs gebeurt, kunnen medewerkers in het werk hun kwaliteiten inzetten en mee verantwoordelijkheid dragen voor meer dan hun eigen ‘werkplek’. Zo wordt 66n plus 66n meer dan twee.

Veel bedrijven en instellingen hebben hun eerste schreden gezet op weg naar een organisatie die is opgebouwd uit zelfsturende teams. Het onderscheid profit / non-profit speelt hierbij geen rol. De redenen om met teams te gaan werken zijn uiteenlopend. Veelal gaat het om kwaliteitsverbetering, meer flexibiliteit of om kostenbesparing. Het begrip “team” wordt dan ook verschillend ingevuld.

De resultaten van het werken met zelfsturende teams zijn wisselend. De ervaring heeft geleerd dat dit vaak komt omdat men zich verkijkt op de invoering. Elke veranderingsproces op weg naar zelfsturende teams is steeds weer anders.

Het idee van zelfsturende teams is niet zo ingewikkeld; het vraagt gerichte en consequente aandacht. In deze studiedag wordt uitgebreid aandacht besteed aan de invoering van zelfverantwoordelijke/zelfstandige/zelfsturende teams.

U kunt uw eigen praktijk toetsen aan de ervaringen van Leliveld en Vink. U krijgt tips, zicht op praktische hulpmiddelen en u weet hoe u valkuilen kunt vermijden.

Klik hier om een reactie hieronder te laten

Laat een reactie achter: