03: Dr. Joop SwieringaWerkplaatsbijeenkomst van de Laergroep

“In plaats van reorganiseren”
  

dr. Joop Swieringa, organisatieadviseur, auteur van o.a. het boek “In plaats van reorganiseren”.

Vrijdag 7 april 2000

Reorganiseren, welk bedrijf is er niet mee bezig…

De ene reorganisatie is nog niet uitgevoerd of de volgende is al weer in aantocht. Want immers “het enige dat blijvend is, is de verandering”. Maar als dat waar is, is reorganisatie dan wel zo vanzelfsprekend? Wij vinden van niet. Wat wordt er met reorganiseren beoogd? Bijna altijd gaat het er om dat men toe wil naar een ander type organisatie. Lees er de plannen maar op na: “We willen toe naar een klantgerichte, vraaggestuurde, lerende, flexibele, innovatieve….(vul maar aan) organisatie”. Want een bureaucratische is een organisatie, die precies de omgekeerde kenmerken vertoont.

Maar juist als men af wil van (de) bureaucratie is reorganiseren niet de voor de hand liggende aanpak. Want reorganiseren is nou precies de manier van veranderen, die hoort bij een bureaucratie. En alleen daarom levert reorganiseren weer opnieuw een bureaucratie op. Ook de praktijk heeft inmiddels geleerd dat er weliswaar een boel overhoop wordt gehaald, met alle narigheid van dien, maar dat dit zelden resulteert in de gewenste, andere manier van werken. Vaak is zelfs het omgekeerde het geval. Bureaucratisch gedrag waar men van af wilde, starheid, intern geneuzel, apathie, gebrek aan samenwerking, klantonvriendelijk optreden, blijkt na afloop juist vaak te zijn toegenomen. Reorganisaties helpen niet.
Joop Swieringa zal deze dag op een inspirerende, confronterende en humorvolle wijze verzorgen. Door middel van oefeningen en dialogen kunt u uw eigen opvattingen en ervaringen direct verbinden aan de diverse inleidingen. De bestaande reorganisatiepraktijken worden stevig op de korrel genomen. Daarvoor wordt een gedegen alternatief aangeboden in de vorm van individuele en collectieve leerprocessen die leiden tot de gewenste veranderingen.

Klik hier om een reactie hieronder te laten

Laat een reactie achter: